آفات شایع بنفشه آفریقایی

 آفاتی که در منزل بیشتر شایع هستند عبارتند از : 

 1-شپشک آرد آلود

 2-قارچ سفیدک پودری

 

شپشک آرد آلود  یا mealy bug

نوعی حشره است که شما از روی تارهای پنبه ای شکلی که به دور خود می تند میتوانید آن را شناسایی کنید این نوع حشره معمولا در انتهای دم برگها و بر روی تنه اصلی ظاهر می شود در موارد خیلی شدید به روی برگها هم سرایت میکند وقتی به این پنبه ها دست میزنید کش می آیند . در خانه بخصوص بوته های پیری که خاکشون مدتهاست عوض نشده دچار این آلودگی می شوند اگر این آفت را مشاهده کردید باید سم حشره بخرید. 

سفیدک پودری یا powdery mildew

سفیدک در واقع یک نوع قارچ است که بخصوص در فصل زمستان بیشتر در منازل دیده می شود این قارچ در اثر تفاوت زیاد دمای روز و شب در خانه شروع به فعالیت میکند چیزی که توجه شما را به این آفت جلب میکند پودر سفیدیست که بر روی برگها و در موارد حاد بر روی دم گلها و گلها می بینید پودری که تداعی کننده پودر بچه است .

برای مبارزه با این قارچ در مراحل اولیه میتوانید از صابون شستشوی برگ استفاده کنید این صابون سفیدک را در مراحل اولیه از میان می برد در شرایط شدید بودن آلودگی میتوانید سم قارچ کش را خریداری کرده مطابق دستور محلول را درست نمایید و بر روی برگها اسپری کنید .